Kozminski University

Locations

Warsaw

Kozminski University

Address
Kozminski University
57/59 Jagiellońska St.

03-301 Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland
Phone
+48 22 519 21 00